RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 06.08.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana maila

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Zakładu:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
ul. Zwycięstwa 26
43-178 Ornontowice

lub na adres mailowy: zgkiw@xl.wp.pl

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.Opublikował: Sylwia Tkaczyk
Publikacja dnia: 06.08.2010
Podpisał: Sylwia Tkaczyk
Dokument z dnia: 02.03.2010
Dokument oglądany razy: 4 832