RSS
A A A

Język migowy

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach udostępnia osobom uprawnionym, tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z Zakładem:

• poczta elektroniczna: zgkiw@xl.wp.pl

• faks: 32/ 336 12 33

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w ZGKiW.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie ZGKiW.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Kierownik ZGKiW w Ornontowicach zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

Zgloszenie zamiaru skorzystania z uslug tlumacza.docOpublikował: Sylwia Tkaczyk
Publikacja dnia: 14.01.2015
Podpisał: Sylwia Tkaczyk
Dokument z dnia: 14.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 459