RSS
A A A

Gospodarka finansowa

Majątek Zakładu jest własnością Gminy Ornontowice, przekazany w użytkowanie jednostce przez Wójta Gminy. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Plan finansowy na rok budżetowy opracowują Dyrektor Zakładu oraz Główna Księgowa, w ramach budżetu gminy. Plan jest opracowany zgodnie z działalnością statutową Zakładu i jest prowadzony w trzech działach:


1)  Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

  • Dział 400 Rozdział 40002 - Dostarczanie wody


2)  Dział 600 – Transport i łączność

  • Dział 600 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne


3)  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  • Dział 900 Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
  • Dział 900 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
  • Dział 900 Rozdział 90095 - Pozostała działalność


Opublikował: Sylwia Tkaczyk
Publikacja dnia: 13.06.2019
Podpisał: Sylwia Tkaczyk
Dokument z dnia: 06.08.2010
Dokument oglądany razy: 3 468